Vi levererar till Sverige.

Mosaikmyra 2

3200 SEK

Myror. De finns överallt och är rätt duktiga på att både bitas och ta sig in i hus och lägenheter. Den här myran är helt ofarlig. Den består inte av bara ifyllda trianglar utan står bland några barr bland trianglar med enbart fyllda linjer. Akryl på uppspänd kilram med linneduk. 33x46 cm. Jag älskar att hitta formerna att få fram olika små varelser med hjälp av trianglar och någon enstaka kvadrat. Jag kallar dem för mosaiktavlor.

Se insekter och världen på ett nytt sätt. Skönhet finns i det lilla och i det stora runt omkring oss. 
Originalkonst och foton målade och tagna av Linda Hedenljung. Här hittar du den unika väggkonsten. 

http://www.hedenljung.se

linda@hedenljung.se